Frågor och svar om naprapati

Varför är naprapater ej anslutna till försäkringskassan?

Det finns idag ca 35 vårdavtal tecknade med legitimerade naprapater fördelat över hela Sverige. Antalet vårdavtal ökar hela tiden. Den främsta anledningen till att inte fler avtal tecknas anges av landstingen vara bristande ekonomi.

Vad kostar behandlingen?

En naprapatbehandling kostar 650 SEK

Hur lång tid tar en behandling?

En behandling tar i regel 30–45 minuter. Vanligtvis avsätter naprapater längre tid vid det första besöket för att ha möjlighet till en grundlig anamnes och undersökning.
Anamnes = patientens egen redogörelse för problemets förhistoria (hur det uppstod, ter sig och vilka symtom det ger).

Hur går behandlingen till?

Efter sedvanlig anamnes utförs behandlingen genom att kombinera manipulations- och mobiliseringstekniker med stretching och massage. Inledningsvis inriktas behandlingen på att minska smärtan och återställa funktionen i rörelse- och stödjeorganen. Därefter läggs stor vikt vid att analysera och åtgärda bakomliggande orsaker, som t ex muskulär obalans eller brister i arbetsmiljön. Det senare görs med hjälp av individuellt anpassade träningsprogram och ergonomiska råd. I vissa fall utförs även arbetsplatsanalyser.

Hur många behandlingar behövs?

Inom ramen för kvalitetssäkringsarbetet utför Svenska Naprapatförbundet regelbundet en datainsamling. Den löpande utvärderingen visar att det i genomsnitt krävs 3 till 4 behandlingar per besöksorsak. Det är dock viktigt att poängtera att antalet besök varierar väldigt mycket: det styrs både av besöksorsaken och av patientens aktuella fysiska form.

Hur lång är naprapatutbildningen?

Naprapatutbildningen omfattar fyra års heltidsstudier fördelade på humanbiologiska, medicinska, samhälls- och beteendevetenskapliga ämnen, samt ämnet manuell medicin. För att erhålla legitimation – och rätten att använda den yrkesskyddade titeln naprapat – krävs därutöver praktiska erfarenheter i form av ett års handledd heltidstjänstgöring inom svensk hälso- och sjukvård.

Hur många naprapater finns det i Sverige?

Svenska Naprapatförbundet har idag drygt 850 medlemmar. Av dessa är ca 600 aktiva i sitt yrkesutövande.

Källa: www.naprapater.se