Skip to content

Behandlingar

Det är viktigt att samspelet mellan muskler och leder fungerar optimalt. Om inte kan besvär uppkomma i form av spänningar, smärta eller skador. Vanliga besvär som naprapaten behandlar effektivt är tex: smärta i ländrygg eller nacke, så väl långvariga som akuta. Andra besvär kan vara olika typer av skador som muskelbristningar tennisarmbåge etc.

Målet med behandlingen är att återskapa kroppens naturliga rörelseförmåga och på så sätt få patienten smärtfri.

En viktig del i behandlingen är att förebygga så att besvären inte kommer tillbaka. Därför får patienten råd om träning och ergonomi.

Behandlingsmetoder som används är:
  • Manipulation
  • Mobilisering
  • Akupunktur 2000 (- Mer info uppe till vänster -)
  • Muskeltöj
  • Massage
  • Strömbehandling
  • Skanlab
  • Gång och löpanalys
  • Ortopediska inlägg