Skip to content

Akupunktur 2000

Akupunktur som kallas mikroakupunktur som har visat sig ge snabba och goda resultat på många olika sjukdomar och problem.

Med mikroakupunktur menas att man på ett litet avgränsat område kan behandla hela kroppen. Ex öron, fot, hand och skalpakupunktur. Med Akupunktur 2000 jobbar man med kroppens alla leder.

All mikroakupunktur fungerar för att det finns en förbindelse mellan, i detta fall specifika punkter i och omkring våra leder och olika områden på kroppen. Har du t ex ont i ditt knä finns det bestämda platser, punkter på vår kropp som har förbindelse med knäna.

När man får en sjukdom/symptom på ett eller annat ställe på kroppen uppstår det samtidigt punkter på flera olika ställen på kroppen som har en direkt förbindelse med sjukdomen. Akupunktören kan på så sätt behandla problemen med att sätta en nål i en av dessa punkter för att aktivera en läkningsprocess till specifika områden. Punkterna sitter ofta långt ifrån där problemet sitter.

När man stimulerar dessa punkter skickas signaler till hjärnan som sätter igång en rad olika processer för självläkning.Vi hjälper kroppen att läka sig själv. Inga biverkningar har hittills registrerats till dagens datum med Akupunktur 2000!

Sjukdomar där Akupunktur 2000 gett goda resultat är:

  • Olika slags huvudvärk såsom spänningshuvudvärk och migrän ex.
  • sviter efter hjärnblödningar och blodproppar
  • ögonproblem
  • muskel- och ledsmärta
  • astma, bronkit och allergier
  • mag-tarmbesvär
  • menstruationsbesvär, hormonella problem och barnlöshet
  • idrottsskador mm.